Orthodontist HILDE JOACHUM

RIZIV-nummer: 3-96117-31-007
Ondernemingsnummer: 0837.946.574
Beroepsverzekering: AMMA

Lid van beroepsvereniging: Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (www.bbno.be)
Adres vestigingseenheid: Veldstraat 1 – 3210 Lubbeek
Telefoonnummer: 016 47 33 57
E-mailadres: info@ortholubbeek.be

Adres maatschappelijke zetel: Veldstraat 1 – 3210 Lubbeek
Rechtsvorm: BV
Bevoegde toezichthoudende autoriteiten: Provinciale geneeskundige commissie: Pelikaanstraat 4 /2de verdieping, 2018 Antwerpen
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw orthodontist worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.