Algemene gegevens

Officiële benaming: Orthodontie Hilde Joachum BV

RIZIV-nummer: 3-96117-31-007

Ondernemingsnummer: 0837.946.574

Beroepsverzekering: AMMA

Lid van beroepsvereniging: Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (www.bbno.be)

Adres vestigingseenheid: Veldstraat 1 – 3210 Lubbeek

Telefoonnummer: 016 47 33 57

E-mailadres: info@ortholubbeek.be

Adres maatschappelijke zetel: Veldstraat 1 – 3210 Lubbeek

Rechtsvorm: BV

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten: Provinciale geneeskundige commissie: Pelikaanstraat 4 /2de verdieping, 2018 Antwerpen

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw orthodontist worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.

In het kader van uw gezondheidszorg is uw orthodontiste genoodzaakt om persoonlijke gegevens over u bij te houden

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen zal uw orthodontiste:

uw gegevens enkel verwerken en opslaan in AVG conforme software

uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw tandheelkundige zorgen

uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden

Heeft u vragen omtrent de AVG, dan kan u hiervoor terecht bij de orthodontiste.

Orthodontie Hilde Joachum BV - Algemene gegevens