Ontdek de praktijk


Vooraleer je met een behandeling start, geef ik graag wat meer informatie over de werking van deze praktijk, de aard van de behandeling en de beperkingen, limieten en eventuele risico’s die ermee gepaard gaan. Deze informatie en een optimale medewerking stellen ons in staat om samen de best mogelijke resultaten te bereiken.

Medewerking

 • Een goede medewerking van de patiënt (en de ouders) is het allerbelangrijkste. Dat wil zeggen dat de gegeven instructies nauwkeurig worden opgevolgd en de gemaakte afspraken stipt worden nagekomen.
 • Gebrek aan poetsen zorgt voor blijvende glazuurschade en voor tandvleesontstekingen. Bij de start van de behandeling wordt een uitgebreide poetsinstructie gegeven en bij elke controle wordt het poetsen nagekeken.
 • Beperk het gebruik van suiker en harde of kleverige voedingswaren (stokbrood, ribbetjes, kauwgom, karamel, ...), om beschadiging van je apparaat te voorkomen. Meer uitleg hierover krijg je nog bij de plaatsing van je apparaat.
Urgenties

 • Gelieve steeds per mail te verwittigen als er iets is losgekomen of vervormd, zodat er kan nagegaan worden of het nodig is dat de herstelling zo snel mogelijk gebeurt, of dat ze kan wachten tot de volgende - reeds geplande - afspraak. Indien nodig kan dan meer tijd worden uitgetrokken voor de reparatie.
 • Verwittig zelfs als er vlak voor je volgende afspraak iets loskomt.
Financieel

De meegegeven financiële overeenkomst wordt door de beide partijen gerespecteerd.

Terugbetaling

 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de terugbetaling van de apparatuur en de consultaties (ook wel visites of activaties genoemd).
 • Er is een eerste terugbetaling voorzien bij het plaatsen van de apparatuur. Op dat moment wordt het ‘eerste deel apparatuur’ en de consultatie terugbetaald.
 • Per 3 consultaties worden de consultaties afgerekend en terugbetaald.
 • Als de definitieve behandeling langer dan 6 maanden duurt, kan ook het tweede deel apparatuur worden terugbetaald.
 • Er bestaat geen nomenclatuur (en dus ook geen terugbetaling) voor retentie-apparatuur.
Afspraken

 • Om organisatorische redenen en om een vlotte behandeling te kunnen garanderen, worden de afspraken afwisselend tijdens en na de schooluren gepland. Je krijgt hiervoor uiteraard een geldig afwezigheidsattest.
 • Een niet nagekomen afspraak of een afspraak die minder dan 1 week op voorhand wordt geannuleerd, wordt om diezelfde redenen tijdens de schooluren ingehaald. Er kan ook een niet terugbetaalbare vergoeding aangerekend worden van € 25,00 per voor jou vrijgehouden kwartier.
 • Zorg dat je steeds 5 minuten VOOR je afspraak aanwezig bent. Zo kunnen wachttijden voor de patiënten die na jou komen, vermeden worden. Als je te laat komt, kan het dus zijn dat je behandeling niet meer kan doorgaan.
 • Er is een buitenwachtzaal waar je op het bankje kan wachten.
 • Zodra de actieve behandeling gestart is, komen patiënten vanaf 12 jaar bij voorkeur alleen binnen (of begeleid door maximaal één volwassene).
 • Broers en zussen die samen afspraak hebben, komen toch apart binnen.
 • Afspraken bij de huistandarts
 • Tijdens de orthodontische behandeling blijft het nodig om de zesmaandelijkse controle bij de tandarts te laten doorgaan.
Risico’s

 • Een orthodontische behandeling laat een betere mondhygiëne toe, verhoogt het comfort, de functie en esthetiek van je gebit, maar houdt ook enkele risico’s (bij 2-3% van de patiënten) in, namelijk wortelresorpties, teruggetrokken tandvlees, ontzenuwingen en gewrichtsklachten.
Retentie (of contentie)

 • Na de behandeling is het belangrijk dat de tanden een hele tijd kunnen stabiliseren (min. 2 jaar of zelfs langer). Dit kan met de hulp van permanente retentiedraadjes aan de binnenkant van de tanden en/of door een nachtbeugel te dragen. Op die manier verkleint de kans op recidief (dit is het - gedeeltelijk - terugkeren van de tanden naar de oorspronkelijke positie).
 • Besef wel dat de natuur steeds een minimale terugslag eist en dat het gebit nog steeds onderhevig is - en blijft - aan het natuurlijke verouderingsproces. Het gebit van een 80-jarige is uiteraard niet meer te vergelijken met dat van een 12-jarige, ook niet als je een orthodontische behandeling hebt gekregen.

GDPR (General Data Protection Regulation)

 • Je persoonlijke gegevens zoals e-mail en telefoonnummer worden enkel gebruikt om je te contacteren ivm afspraken.
 • De gemaakte foto’s worden alleen doorgegeven aan de verwijzende tandarts en specialisten waarnaar je - door mij - wordt doorverwezen.
 • Hopelijk heb je nu al wat meer zicht over wat een orthodontische behandeling inhoudt.
Als je bijkomende vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Orthodontie Hilde Joachum BV - Algemene gegevens